HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN DỰ ÁN BIEL

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, giải pháp xử lý, phòng tránh cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của dự án Biel Crystal về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ngày 24/05/2024, Giza Group đã phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 tổ chức huấn luyện cho hơn 2000 CBCNV.

442447917_951617200307121_927960785973645205_n

Tại buổi huấn luyện, giảng viên của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đánh giá các yếu tố rủi ro; các biện pháp phòng ngừa yếu tố nguy hiểm trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và đặc biệt là lĩnh vực xây dựng của Tập đoàn.

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động, quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

445487939_951617293640445_2392641741977695872_n

Ngoài ra, các CBCNV đã thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường làm việc tại dự án cùng giảng viên. Qua đó, đúc rút kinh nghiệm để hạn chế những rủi ro trong thi công dự án nhằm đảm bảo an toàn và đưa ra dư án về đích theo đúng cam kết với Chủ đầu tư.

441460955_951617240307117_4200530983229109662_n444502025_951617230307118_9106376328991638105_n

An toàn lao động cho CBCNV luôn được Tập đoàn quan tâm hàng đầu, đặc biệt là đối với các dự án thi công. Buổi huấn luyện đã góp phần giúp cho người lao động tại dự án được củng cố thêm về kiến thức, nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro ATVSLĐ. Qua đó, chủ động trong việc phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tai nạn lao động, đảm bảo tính mạng cho người lao động và bảo vệ tài sản của công ty, giúp người lao động yên tâm lao động làm việc, nâng cao chất lượng công việc. Sau buổi tập huấn, các CBCNV sẽ thực hiện bài kiểm tra kiến thức và được cấp giấy chứng nhận về huấn luyện ATVSLĐ.

Bài viết liên quan

OPENING PHOTO CONTEST: GIZA IN MY HEART
OPENING PHOTO CONTEST: GIZA IN MY HEART
“Ceramics” JOURNEY WITH GIZA KIDS
“Ceramics” JOURNEY WITH GIZA KIDS
GIZA’s 3rd BLOOD DONATION DAY
GIZA’s 3rd BLOOD DONATION DAY
GIZA Mid-Autumn Festival 2018
GIZA Mid-Autumn Festival 2018