GIZA GROUP ĐÃ CHÍNH THỨC CÓ MẶT TRÊN LINKEDIN

Xuất phát điểm là nhà thầu xây dựng các dự án FDI, trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Giza Group đã và đang lớn mạnh không ngừng, mở rộng ngành nghề kinh doanh. Hiện tại tập đoàn hoạt động trên 3 lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, Bất động sản công nghiệp và đô thị, Sản xuất công nghiệp, nhằm hướng tới năng lực đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư sản xuất kinh doanh tại thị trường Việt Nam.