ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 2022 - TÌM KIẾM CƠ HỘI CẢI TIẾN

Từ ngày 22-25/11/2022, Đoàn đánh giá nội của Giza Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ hệ thống Chất lượng, An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018 tại cả 2 khối văn phòng và công trường.

Đây là hoạt động định kỳ nhằm đảm bảo việc thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp của công ty có hiệu lực, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, đống thời tìm kiếm các cơ hội cải tiến, qua đó mang lại tính ổn định và chất lượng ngày một tốt hơn cho các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng.

Bài viết liên quan

GIZA Mid-Autumn Festival 2018
GIZA Mid-Autumn Festival 2018
Cofffee Talk – Làm bạn với sách
Cofffee Talk – Làm bạn với sách
GO HOME FOR TET – YEAR END PARTY 2019
GO HOME FOR TET – YEAR END PARTY 2019
FIRST WORKING DAY OF “MOUSE-YEAR” 2020
FIRST WORKING DAY OF “MOUSE-YEAR” 2020