GIZA News

Updates from company

22 Th4, 2021 Permalink

TUẦN LỄ SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC GIZA

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, nhằm khuyến khích, nâng cao ý thức đọc sách, tạo ra một môi trường chia sẻ tri thức và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho anh chị em CBNV, Giza E&C đã triển khai tổ chức Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc Giza với nhiều hoạt động bổ ích.
Một số hoạt động nổi bật có thể kể đến như:
  • Cuộc thi review sách “Mở trang sách, mở thế giới” chia sẻ cuốn sách tâm đắc nhất
  • Chiến dịch: Đổi pin lấy cây, thúc đẩy hành động đẹp bảo vệ môi trường
  • Ngày hội sách Giza 17/4 với nhiều hoạt động thú vị
  • Khai trương Không gian sách Giza khuyến khích CBNV đọc sách mỗi ngày

Sau chương trình, Ban tổ chức đã thu gom được hơn 190 viên pin cũ, gần 80 đầu sách đã được mượn và mua, hơn 300 đầu sách các loại được khai trương tại Không gian sách Giza.
Xin được chúc mừng ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4! Hi vọng người dân Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao ý thức đọc sách để có thể tiếp cận thêm nhiều tinh hoa tri thức của thế giới.