GIZA News

Updates from company

13 Th11, 2020 Permalink

ĐÀO TẠO HTQL AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018 TẠI GIZA E&C

Ngày 12/11, tại VP HN Giza E&C đã diễn ra Chương trình đào tạo Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 𝐈𝐒𝐎 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟖.
 𝐈𝐒𝐎 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟖 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn. Tiêu chuẩn giúp tổ chức cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lạnh mạnh cho công nhân và những người khác, tránh trường hợp tử vong, tai nạn lao động liên quan và bệnh tật từ môi trường làm việc. Đối tượng tham gia buổi đào tạo là Các chỉ huy trưởng dự án, Ban an toàn và ban ISO. Với mục đích nâng cao nhận thức, phổ biến các quy định, thông tin, lợi ích của tiêu chuẩn 𝐈𝐒𝐎 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟖 tới các CBNV, hình thành văn hóa an toàn trên mỗi công trường của Giza.
Trong xây dựng, tiêu chí An toàn luôn được đặt lên hàng đầu, đây không chỉ là yêu cầu của các chủ đầu tư, mong muốn của người lao động mà còn là trách nhiệm, sự cam kết từ cấp cao nhất của Giza trong mỗi dự án triển khai. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC, buổi đào tạo diễn ra trọn vẹn trong ngày 12/11, nhận được sự tham gia đông đủ và tương tác nhiệt tình của các thành viên tham gia.