NEWS

Project activities & updates from company

4. Thỏa thuận và hợp đồng

THỎA THUẬN VÀ HỢP ĐỒNG Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng vấn sẽ được hẹn tiếp một buổi đến thoả thuận về hợp đồng lao động và […]

Read more

3. Làm bài test và phỏng vấn

LÀM BÀI TEST PHỎNG VẤN Phỏng vấn: Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ứng viên và Công ty. Thông qua buổi phỏng vấn này, Công ty […]

Read more

2. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

TIẾP NHẬN VÀ SÀNG LỌC HỒ SƠ Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến trên website hoặc qua email  tuyendung.giza@gmail.com.vn/ recruitment@giza.com.vn, bạn sẽ nhận được email phản hồi của chúng […]

Read more

1. Nộp hồ sơ ứng tuyển

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN Sau khi tìm hiểu kỹ vị trí tuyển dụng (mô tả công việc, yêu cầu của vị trí tuyển dụng), ứng viên nộp Hồ sơ […]

Read more