GIZA News

Updates from company

09 Th4, 2018 Permalink

GIZA VIETNAM JOINED IN ULIS JOBFAIR 2018

Ngày 6/4 vừa qua, Ngày hội việc làm ULIS JOBFAIR 2018 – sự kiện thường niên giúp kết nối nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp, được tổ chức quy mô với gần 50 gian hàng tuyển dụng của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực . Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội luôn là một nguồn cung nhân sự về ngoại ngữ chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa.

Giza Việt Nam tham gia với tư cách là Tổng thầu xây dựng công nghiệp, có nhu cầu rất lớn đối với các ứng viên thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Bởi khách hàng của Giza là các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà máy tại Việt Nam, các vị trí phiên dịch, chuyên viên dự án, chuyên viên marketing là một cơ hội lớn cho các bạn trẻ trong việc trau dồi kiên thức thực tế và bản lĩnh nghề nghiệp, học hỏi mở mang nhiều kiến thức, kinh nghiệm làm việc.

Tuyển dụng chuyên viên dự án, chi tiết tại: http://giza.com.vn/recruitment/job/chuyen-vien-du-an/