GIZA News

Updates from company

08 Jan, 2018 Permalink

GIZA E&C HOSTED THE CONSTRUCTION TECHNOLOGY SEMINAR 2018

Vừa qua, Giza E&C đã chủ trì hội thảo chia sẻ thông tin về công nghệ xây dựng mới nhất, được tổ chức vào những ngày đầu năm 2018, như một luồng gió mới góp phần thúc đẩy 1 năm kinh doanh thuận lợi, phát triển của các đơn vị.
Hội thảo quy tụ nhiều Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp và Nhà cung cấp lớn.
Không khí hội thảo rất sôi nổi với điểm nhấn chính là các phần thuyết trình cụ thể, thực tiễn và hữu ích của các đơn vị chuyên ngành về xu hướng phát triển ngành xây dựng công nghiệp, Công nghệ xây dựng xanh; công nghệ dầm vượt nhịp trong xây dựng công nghiệp, những rủi ro trong xây dựng công nghiệp và cách khắc phục…
Với tư cách là Tổng thầu xây dựng công nghiệp uy tín, Giza E&C hi vọng kết nối thành công các đối tác trở thành một mạng lưới kinh doanh hiệu quả, cùng nhau đạt được những thành công mới trong năm 2018