GIZA News

Updates from company

10 Jan, 2018 Permalink

CHAIRMAN OF GIZA E&C ON TOP 100 LEADING YOUNG VIETNAMESE ENTREPRENEURS 2017

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý do TƯ Đoàn TNCS HCM, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TƯ Hội Doanh nhân trẻ VIệt Nam tổ chức tôn vinh những cá nhân là doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội

Hình ảnh: Top 10 Doanh nhân Sao đỏ và 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Năm 2017, Hội đồng bình chọn giải thưởng đã đề cao các tiêu chí về phát triển bền vững, hội nhập, trách nhiệm xã hộ và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân trẻ được đề cử. Ưu tiên các ứng cử viên Doanh nhân trẻ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đem lại thành công cho doanh nghiệp.
Trải qua ba vòng bình chọn, với tinh thần làm việc khoa học, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn ra TOP 100 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 để tôn vinh và trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc nhất sẽ được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ 2017.


Hình ảnh: Ông Ngô Hữu Tiệp – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Giza E&C vinh dự nhận danh diệu Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017
Doanh nghiệp của TOP 100 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu hơn 320 nghìn tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách trên 40 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 100 nghìn lao động.
TOP 10 Sao Đỏ năm nay đều là những doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc và ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ Doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Riêng doanh nghiệp của TOP 10 Sao Đỏ 2017 đã tạo ra doanh thu trên 230 nghìn tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách trên 35 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 47 nghìn lao động.