CỤM CÔNG NGHIỆP BẮC LÂM THẢO

Chủ đầu tư: BSM Billion Square Meters Co., Ltd
Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Tổng diện tích: 430.000m2

dji_fly_20230908_101244_667_1694247042834_photoVIMG_2771

IMG_2778

 z4345961860070_ff8153c4c88943eba319c673734faafadji_fly_20230908_104104_703_1694246990700_photo

Bài viết liên quan

NHÀ MÁY JASAN GIAI ĐOẠN 1A
NHÀ MÁY JASAN GIAI ĐOẠN 1A
NHÀ MÁY MOGAMI
NHÀ MÁY MOGAMI
NHÀ MÁY JINYU
NHÀ MÁY JINYU
NHÀ MÁY JASAN 3A
NHÀ MÁY JASAN 3A