NEWS

Project activities & updates from company

TỔNG THẦU XÂY DỰNG GIZA E&C LONG TRỌNG TIẾN HÀNH LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY BESTWAY VIỆT NAM

Sáng ngày 11/03/2019, dưới sự chứng kiến của đại diện ban quản lí Khu công nghiệp Long Giang (tỉnh Tiền Giang), các cơ quan ban ngành và đối tác; Tổng […]

Read more